Temabaserte problemløsningsoppgaver vgs.

illustrasjon brikker

Gjennom mange og varierte erfaringer i matematikken blir elevenes forståelse dypere og mer robust. I det følgende fins et sett utvalgte oppgaver som kan passe for elever i videregående skole, men sikkert også for noen elever på ungdomstrinnet. Oppgavene som er valgt har en annen vinkling enn vanlige oppgaver fra lærebøkene. De er hentet fra ABEL-konkurransen og Kengurukonkurransen. Alle oppgavene har fem svaralternativ å velge mellom.  Alle oppgavene skal løses uten hjelpemidler.

Oppgavene er gruppert etter hovedemner som algebra og geometri. Under hvert av hovedemnene er det grupper av oppgaver innenfor ulike tema. Det er oppgaveark som kan kopieres til elevene for hver oppgave.

For hver oppgave er det er noen tips til veiledning til læreren.  Dette er spørsmål til elevene for å hjelpe dem på vei med sin egen løsning.  Vær forberedt på at oppgavene kan løses på flere ulike måter. Noen elever velger svært arbeidskrevende metoder. La dem få følge sin egen plan selv om det vil gjøre løsningen vanskelig eller umulig. Hvis elevene finner ut at strategien de har valgt ikke fører fram, er det tid for å utfordre dem og spørre om de kjenner flere strategier og om det fins andre måter å løse problemet på. Elevene kan lære mer effektive strategier, men det er viktig at de først har løst oppgaven på den måten de selv behersket. Da vet de at de har forstått problemet og kan løse det riktig. 

Læreren bør studere svaralternativene før en oppgave deles ut til elevene. I mange tilfeller vil spesielle feilsvar kunne fortelle noe om hva en elev har misforstått. Dette gir læreren nyttig kunnskap om hvilken veiledning eleven trenger videre. La elevene samarbeide om oppgavene, gi dem anledning til å forklare hvordan de har tenkt og lær dem å lytte til hverandre som en «kritisk venn». 

Fasit og løsningsforslag finner du nederst i arbeidsheftene til lærer. 

Oppgavesamlinger hovedområde tall og algebra:

Oppgavesamlinger hovedområde geometri:

Flere oppgaver fra Abelkonkurransen.

Oppgaver fra Kengurukonkurransen for grunnskolen.

Oppgaver fra Kengurukonkurransen for videregående skole (på svensk).