Dette er FYR-prosjektet

Illustrasjonsbilde av matematikk i yrkesfag
Målet med FYR-prosjektet: «Fellesfag, yrkesretting og relevans» (FYR), var å utvikle relevante ressurser i fire fellesfag innen yrkesfagene. Matematikksenteret har vært en pådriver for matematikkfaget i dette arbeidet.

FYR-prosjektet har fra 2014 til 2016 jobbet for å styrke fellesfagene i de ulike  utdanningsprogrammene innen yrkesfag. Prosjektet har blant annet hatt fokus på skoleutvikling og tiltak for å koble fellesfagene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene tettere mot programfagene.

FYR-prosjektet har vist at:

  • tett samarbeid mellom matematikklærere og programfaglærere er en suksessfaktor.
  • skoleledere har en avgjørende rolle for å strukturere arbeidet og legge til rette for samarbeid mellom lærere.
  • fysisk tilrettelegging for samarbeid (f.eks samlokaliserte arbeidsplasser) har effekt.

Yrkesrelevans i nye læreplaner

De nye læreplanene som utarbeides skal tilpasses hvert enkelt utdanningsprogram i større grad enn de er i dag. I Stortingsmelding 28 legges det opp til mer yrkesrelevant innhold i læreplanene, i første omgang i de to fellesfagene matematikk og naturfag. Senere skal det vurderes om det samme skal skje med de andre fellesfagene. Om lag 30 prosent av matematikken skal være programspesifikk.

Læringsressurser 

FYR-prosjektet har resultert i 2000 ressurser i form av oppgaver, ideer og forslag til opplegg og aktiviteter for å styrke fellesfagene på yrkesfag. Her finner du noen av ressursene som er utviklet ved Matematikksenteret.

Jens Arne Meistad har hatt ansvar for FYR-prosjektet ved Matematikksenteret. Han har ledet et FYR-nettverk med 19 koordinatorer over hele landet.