Kategori problemløsing

Kenguroppgaver – da snakker vi!

22.09.2021
Er elevene uenige om løsninger og må argumentere for sine løsningsvalg? Bedre utgangspunkt for å forstå matematikk finnes neppe.

Utforsk brøk med kenguruoppgaver

27.08.2021
Flervalgsoppgaver er et godt utgangspunkt for matematisk tenking og resonnement i klasserommet. Morten Svorkmo ved Matematikksenteret har jobbet mye med kenguruoppgaver. Her har han laget noen eksempler på hvordan disse flervalgsoppgavene kan brukes til å berike og utvide den matematiske ideen i brøk.

Rike oppgaver, resonnering og argumentasjon

12.05.2020
Resonnering og argumentasjon er et av kjerneelementene i ny læreplan (LK20). Hvordan kan vi gjøre matematikkoppgaver rikere ved å legge inn krav om resonnering og argumentasjon?