1 time
Hele klassen

Magisk kvadrat

Magisk kvadrat uløst

Emne

Tall og tallbehandling. Addisjon, hoderegning.

Hensikt

Resonnere og tenke logisk rundt egenskaper ved summering av tall.

Du trenger

Kortstokk

Aktiviteten

Plukk ut kortene fra 1 (ess) til 9 i en farge; hjerter, ruter, spar eller kløver. Legg kortene i tre rader og tre kolonner. Se bildet over.

Kortene skal flyttes slik at summen av kortene blir den samme i alle radene og kolonnene og i diagonalene.

Matematikk i fokus

Magisk kvadrat løstTil høyre ser dere en av flere mulige løsninger. Ikke presenter løsning til elevene, la de jobbe helt til de finner løsningene selv.

Underveis kan det være behov for å gi elevene hint:

Start med å spørre hvilken sum hver rekke må ha. Siden summen av alle kortene fra 1 til 9 er 45, må hver rekke ha summen 15. Be elevene se etter kombinasjoner som gir 15. Tallet 5 gir 15 kombinert med 1+9, 2+8, 3+7 og 4+6. Derfor må 5 ligge i midten.

Etterpå kan elevene få følgende utfordring: Bruk kortene fra 2 til 10 og lag et nytt magisk kvadrat. Kan du benytte deg av det første kvadratet når du legger det nye? I jobbingen med det nye kvadratet vil kanskje noen oppdage at de kan bytte ut 1 med 2-er, 2-eren med 3-er osv.

Rammeplanmål/Kompetansemål

 • Grunnskole
  • Kompetansemål etter 4. trinn
   • utforske og beskrive strukturar og mønster i leik og spel
  • Kompetansemål etter 5. trinn
   • utvikle og bruke ulike strategiar for rekning med positive tal og brøk og forklare tenkjemåtane sine
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC