Bli med på Kengurukonkurransen

30.01.2020
Kengurubord
Kengurukonkurransen motiverer og inspirerer elever (og lærere) til matematikk! I fjor deltok nærmere 20.000 elever i konkurransen. Påmeldingsfristen er 20. mars.

Nå åpner vi for deltagelse!

Kengurukonkurransen er en årlig internasjonal matematikkonkurranse for elever fra 4.-10. trinn, og i fjor deltok nærmere 20 000 elever i Norge. Konkurransen passer for alle og oppgavene er en lett blanding mellom lette, middels og vanskelige oppgaver. Dette er rett og slett en fin mulighet til å motivere og inspirere flere til å utforske matematikk! 

Oppgavene er delt inn i tre kategorier: Ecolier (4.- 5. trinn), Benjamin (6.- 8. trinn) og Cadet (9.- 10. trinn), og oppgavesettene er tilgjengelig på bokmål, nynorsk og engelsk. 

 

Slik foregår Kengurukonkurransen 

 • Læreren melder på sine elever.
 • Elevene gjennomfører konkurransen individuelt. Det er fem svaralternativer for hver oppgave, noe som bidrar til å ufarliggjøre deltakelsen.
 • Læreren registrerer elevenes svar for å konkurrere med andre skoler i Norge.
 • Læreren avgjør selv når konkurransen gjennomføres i klassen, men resultatene må være registrert innen fristen (17. april 2020).
 • Elevene som skårer høyest på hvert trinn, får et spesialdesignet diplom. I tillegg trekkes det ut to premier til grupper/klasser på hvert trinn (4.-10.trinn). Alle som har registrert resultatene sine på nett, er med i trekningen. 
 • Når konkurransen er over, publiserer Matematikksenteret en anonymisert 10-på-topp-liste (kun trinn og skole offentliggjøres).
   

  Viktig informasjon

  Påmeldingen åpner 1. februar (siste frist for påmelding er 20. mars). Selve Kengurukonkurransen starter 19. mars, og siste frist for registrering av resultater er 17. april. Vi ber om at læreren samler inn og oppbevarer oppgavene i konkurranseperioden slik at alle kan delta i Kengurukonkurransen, på like premisser. 

   

Enklere for læreren

I år har vi gjort en del tekniske endringer som gjør det enklere for lærere å registrere elever og å holde oversikt: 

 • læreren registrerer elevenes svar, så regner systemet ut resultatet
 • når alle data er registrert, får læreren en oversikt som viser individuelle resultat. Dette kan også gi et godt utgangspunkt for videre arbeid med oppgavene
 • fasit ligger tilgjengelig på lærerens innloggingsside

 

Oppgavene fra Kengurukonkurransen kan brukes i undervisningen på ulike måter, og er spesielt egnet for problemløsing, samarbeid og diskusjon.