Flere kenguruoppgaver, vær så god!

Nyhet
/
05.06.2020
Oppgave fra kengurukonkurransen 2020
Vi har publisert 72 nye oppgaver som er hentet fra årets kengurukonkurranse. Noen oppgaver er enkle, andre mer utfordrende.

Kenguruoppgaver kan brukes i undervisningen på ulike måter og er spesielt egnet for samarbeid og diskusjon. Oppfordre elevene til å argumentere for sitt valg av svaralternativ og sammenlign ulike måter elevene har tenkt og resonnert seg fram til en løsning.

Logikk og resonnement

– Når vi jobber med oppgaver fra kengurukonkurransen får barna kanskje møte en annen type oppgave enn de møter i vanlige lærebøker. De får brukt veldig mye logisk sans, de kan resonnere seg fram til svarene, sier Anniken Gjengår, lærer ved Nidarvoll skole i Trondheim.
I filmen kan du se hvordan hun, og hennes kollega Lars Grong Risan bruker kenguruoppgavene i undervisningen.

Diplomer til alle deltagere

Alle som deltok i Kengurukonkurranen 2020 kan nå laste ned diplomer og se på resultatene her.

Alle vinnere får tilsendt spesialdesignede superdiplomer i posten. Vi gratulerer!
Her finner dere ti-på-topp-listen

Skolestegning ga lavere deltagelse

10.000 elever meldte seg på Kengukonkurransen 2020. Dette er en nedgang fra i fjor, noe den spesielle skolesituasjonen i vår har bidratt til: Vi måtte dessverre utsette gjennomføringen og konkurranseperioden ble kortet ned med flere uker.
Vi håper på bedre påmelding neste år!

Kengurukonkurransen er en årlig internasjonal matematikkonkurranse for elever fra 4.-10. trinn. Konkurransen passer for alle og oppgavene er en lett blanding mellom lette, middels og vanskelige oppgaver. Dette er en fin mulighet til å motivere og inspirere flere til å utforske matematikk!
Oppgavene er delt inn i tre kategorier: Ecolier (4.- 5. trinn), Benjamin (6.- 8. trinn) og Cadet (9.- 10. trinn), og oppgavesettene er tilgjengelig på bokmål, nynorsk og engelsk.