Flere kenguruoppgaver, vær så god!

05.06.2020
Oppgave fra kengurukonkurransen 2020
Vi har publisert 72 nye oppgaver som er hentet fra årets kengurukonkurranse. Noen oppgaver er enkle, andre mer utfordrende.

Kenguruoppgaver kan brukes i undervisningen på ulike måter og er spesielt egnet for samarbeid og diskusjon. Oppfordre elevene til å argumentere for sitt valg av svaralternativ og sammenlign ulike måter elevene har tenkt og resonnert seg fram til en løsning.

Her er de nye oppgavene 

Logikk og resonnement

– Når vi jobber med oppgaver fra kengurukonkurransen får barna kanskje møte en annen type oppgave enn de møter i vanlige lærebøker. De får brukt veldig mye logisk sans, de kan resonnere seg fram til svarene, sier Anniken Gjengår, lærer ved Nidarvoll skole i Trondheim.
I filmen kan du se hvordan hun, og hennes kollega Lars Grong Risan bruker kenguruoppgavene i undervisningen.

Diplomer til alle deltagere

Alle som deltok i Kengurukonkurranen 2020 kan nå laste ned diplomer og se på resultatene her.

Alle vinnere får tilsendt spesialdesignede superdiplomer i posten. Vi gratulerer!
Her finner dere ti-på-topp-listen

Skolestegning ga lavere deltagelse

10.000 elever meldte seg på Kengukonkurransen 2020. Dette er en nedgang fra i fjor, noe den spesielle skolesituasjonen i vår har bidratt til: Vi måtte dessverre utsette gjennomføringen og konkurranseperioden ble kortet ned med flere uker.
Vi håper på bedre påmelding neste år!

Kengurukonkurransen er en årlig internasjonal matematikkonkurranse for elever fra 4.-10. trinn. Konkurransen passer for alle og oppgavene er en lett blanding mellom lette, middels og vanskelige oppgaver. Dette er en fin mulighet til å motivere og inspirere flere til å utforske matematikk!
Oppgavene er delt inn i tre kategorier: Ecolier (4.- 5. trinn), Benjamin (6.- 8. trinn) og Cadet (9.- 10. trinn), og oppgavesettene er tilgjengelig på bokmål, nynorsk og engelsk.