Nå lanserer vi 25 nye oppgaver på MatteLIST

Nyhet
/
28.02.2022
MatteLIST-logo
Flere og flere lærere bruker MatteLIST – det er vi veldig glade for! Med de 25 nye oppgavene vi har publisert der nå, finner du nærmere 500 oppgaver på nettsiden.

MatteLIST er en samling med aktiviteter og problemer innenfor emner i tall og algebra, geometri og data og statistikk. Aktivitetene inneholder som regel starthjelp og lærerveiledning, i tillegg til at en del har løsningsforslag, og er designet slik at elevene får utfordringer på sitt nivå. De fleste aktivitetene er såkalte «LIST-oppgaver» (rike oppgaver), hvor prinsippet er at oppgavene skal ha «lav inngangsterskel og stor takhøyde».

Matematikksenteret har utviklet og prøvd ut utforskende undervisning med LIST-aktiviteter i mange år, og vi ser at dette styrker klasserommet som et læringsfellesskap hvor alle får mulighet til å bidra.

På MatteLIST inviteres elevene til å bruke problemløsningsstrategier, de kan sammenligne og diskutere fremgangsmåter, bruke forskjellige representasjoner, forklare og begrunne, beskrive og argumentere. Og sist, men ikke minst: Oppgavene gir rom for å utforske – og å være kreativ!

Eksempler på de nye oppgavene

 

En tall-linje
I oppgaven "Hopp på tallinja" gjør Lea og Tom "hemmelige hopp" på tallinja, og oppgaven er å finne ut hvor lange disse hoppene er. Aktiviteten passer for barnetrinn. 

 

En kube med to ulike farger
I oppgaven "Fargerik terning" er det om å gjøre å finne ut mest mulig om de grønne og blå terningene - både de som vises, og ikke vises. Aktiviteten passer for barnetrinn og ungdomstrinn. 

 

Fire kjegler av gull
"Nedsenking" er en oppgave hvor elevene skal beregne volumet av noen tredimensjonale figurer, og deretter analysere grafer for å finne ut hvordan figurene har blitt senket ned i et vannbad. 

Bygger på forskningsbaserte prinsipper

Mange av oppgavene på MatteLIST er utviklet av NRICH ved University of Cambridge. Oppgavene bygger på forskningsbaserte prinsipper om god læring og undervisning, og årevis med utprøving viser at de engasjerer elevene i større grad enn «tradisjonelle» oppgaver, og at de legger grunnlag for kreativ tenking og større forståelse i matematikk. Oppgavene gir rett og slett større engasjement, mer dybdelæring og forståelse hos barn og unge.

Veiledning til lærere

På MatteLIST kan elevene jobbe selvstendig, eller i grupper. Om de jobber i grupper kan elevene diskutere, engasjere og inspirere hverandre, med god hjelp fra læreren. Alle aktivitetene har en lærerveiledning som er basert på erfaringer og utprøvinger av oppgavene. Veiledningene setter innholdet i en større faglig kontekst og gir aktivitetene en ekstra verdi, og er spesielt viktige når de skal tilpasses ulike nivå.

Bruk Lærerplankartet

På MatteLIST finner du også et læreplankart. Selv om de fleste oppgavene på MatteLIST kan brukes på flere trinn, gi kartet en gir en oversikt over hvilke oppgaver på Mattelist.no som kan være relevante for elevene på ditt trinn, ulike kompetansemål og tema. Alle de nye aktivitetene for grunnskole er satt inn i læreplankartet.
Gå til læreplankartet