Nedetid på MatteLIST

Nyhet
/
07.09.2022
Logo MatteLIST
Fredag 9. september vil nettsiden mattelist.no være nede store deler av skoledagen på grunn av arbeid med redesign og navigasjon.

MatteLIST ble lansert i desember 2018, og er i dag godt besøkt av lærere og elever i Norge. For å gjøre det enda enklere å bruke nettsidene, endrer vi nå på design og navigering. Endringene er basert på tilbakemeldinger fra lærere og elever, og brukerundersøkelser.

Etter omleggingen håper vi det blir enklere å:

  • finne fram på sidene
  • finne fagartikler og annet lesestoff
  • levere elevsvar

Dette er mattelist.no

  • Mattelist.no er en nettside med matematiske aktiviteter og utfordringer som passer for alle.
  • De fleste aktivitetene er såkalte «LIST-oppgaver», hvor prinsippet er at oppgavene skal ha «lav inngangsterskel og stor takhøyde».
  • Forskere har funnet ut at denne typen aktiviteter gir større engasjement, dybdelæring og forståelse hos barn og unge.
  • I dag finnes nærmere 500 aktiviteter innenfor temaene tall og algebra, geometri og data og statistikk på Mattelist. Det kommer mange flere etter hvert.
  • Lærerveiledningene setter innholdet i en større faglig kontekst for god læring og undervisning.