Sjekk ut «nye» MatteLIST!

Nyhet
/
13.09.2022
Faksimile av nettsiden mattelist og nettsidens logo
På mattelist.no finner du 450 utforskings- og problemløsingsaktiviteter for barnehage og skole. Nettsiden har nå fått nytt design, søk og navigering slik at det blir enklere å finne oppgaver, fagstoff og å levere elevsvar.

MatteLIST ble lansert i november 2018, og er i dag godt besøkt av lærere og elever i Norge. Siden oppstarten har vi identifisert noen forbedringspunkter her og der, og nå kan vi endelig lansere en "ny" versjon av MatteLIST! Endringene er også basert på tilbakemeldinger fra lærere, og utprøving med elever.

Her er noen av endringene: 
 

Illustrasjonsbilde av hvordan du finner elevsvar på MatteLIST
SEND INN ELEVSVAR: Det blir enklere å finne oppgaver med elevløsninger, og å sende inn elevsvar.

 

Illustrasjon av hvordan søket på MatteLIST er forbedret
BEDRE SØK: Vet du akkurat hva du leter etter? Vi har gjort det enklere å søke på alt innhold. På resultatsiden ser du enkelt hvilken type innhold hvert element i søketreffet er (aktivitet, problem, eller artikkel) og hvilke trinn det kan være relevant for.

 

Illustrasjonsbilde av hvordan søke på stikkord på MatteLIST
SØK PÅ STIKKORD: På oppgavesidene kan du også finne innhold ved å klikke på stikkordene under hver aktivitet.

 

 

Illustrasjonsbilde av hvordan du kan finne artikler på MatteLIST
ENKLERE Å FINNE FAGSTOFF: Vil du lære mer om et spesielt tema i matematikk? På MatteLIST finnes mange fagartikler som er skrevet av Matematikksenteret og NRICH ved University of Cambridge.

 

Dette er mattelist.no

  • De fleste aktivitetene på MatteLIST er såkalte «LIST-oppgaver», hvor prinsippet er at oppgavene skal ha «lav inngangsterskel og stor takhøyde». Det betyr at de er enkle å starte med, og kan gi faglige utfordringer (rike oppgaver).
  • Forskere har funnet ut at denne typen aktiviteter gir større engasjement, dybdelæring og forståelse hos barn og unge.
  • I dag finnes nærmere 500 aktiviteter og problemer innenfor temaene tall og algebra, geometri og data og statistikk på MatteLIST. Det kommer mange flere etter hvert.
  • Lærerveiledningene setter innholdet i en større faglig kontekst for god læring og undervisning.