Tilbud til skoler og kommuner: Digitale kurs fra Matematikksenteret

Nyhet
/
01.02.2022
Lærer som diskuterer med hverandre mens de jobber på dataskjerm
Vi tilbyr nå digitale kurs i:
- Kartleggingsmaterialet AlleTeller!
- GeoGebra
- ​​​​​​​Matematikkvansker og tilpasset opplæring
- Eksamen i matematikk

Digitale kurs i AlleTeller

I de digitale kursene i AlleTeller! vil dere lære mer om hvordan dette kartleggingsmaterialet kan bidra til mer tilpasset undervisning i matematikk. Målgruppe er lærere i grunnskolen.

I kurset vil vi gjennomgå mulighetene i AlleTeller og bruk av håndboka, og det vil bli praktiske oppgaver og diskusjoner i grupper.

Les mer og bestill kurs

I kurset har vi fokus på:

 • hvordan håndboka Alle Teller! er bygd opp
 • koblinger mellom håndboka og hver enkelt oppgave i kartleggingstestene
 • kartleggingstestene, både i papirversjon og i digital versjon
 • hvordan logge inn, opprette test og legge til elever i de digitale kartleggingsprøvene i www.alleteller.no

Hvert kurs har en varighet på ca. 1,5 time. Pris er: 
Over 10 deltakere: kr. 300, per deltaker
Under 10 deltakere: kr. 3000,- for et kurs

Vi kan også tilpasse kurs til de ulike skolene og kommunenes behov.
For spørsmål og bestilling, ta kontakt med May Renate Settemsdal.

Digitale kurs i GeoGebra 

Vi tilbyr kurs i utforsking av geometriske sammenhenger ved hjelp av GeoGebra. Målgruppen er lærere på mellomtrinn og i ungdomsskolen. Kurset er praktisk, og vi arbeider med utfordringer som læreren kan bruke sammen med elevene sine.

Les mer og bestill kurs

Tema for de fem kursdagene er: 

 • Komme i gang med GeoGebra i klasserommet 
 • Utforske egenskapene til figurer 
 • Utforske kongruensavbildninger 
 • Utforske sammenhenger i mangekanter 
 • Utforske tallrekker og funksjoner 

For at alle skal ha mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill, er det maksimalt 25 deltakere per kurs. Det er en fordel med to skjermer, én til eget arbeid i GeoGebra og én til kurspresentasjonen. 

Vi anbefaler at lærerne setter av tid til å bruke GeoGebra i og utenfor klasserommet i periodene mellom kursdagene. De vil få best utbytte av kurset om de har brukt GeoGebra på forhånd. Lær GeoGebra-kursene Geometri, Mangekanter og Sirkler gir et godt utgangspunkt.  

Pris: kr. 1500,-

Neste kurs starter høsten 2022.

Vi kan også tilpasse kurs til ulike skolers og kommuners behov. Ta kontakt med Jens Arne Meistad for bestilling.

Digitale kurs i matematikkvansker og tilpasset opplæring

I de digitale kursene ser vi nærmere på hva matematikkvansker er, hvordan vurdere eleven, hvordan følge opp kartlegginger og hva som kjennetegner en inkluderende matematikkundervisning. Kurset er relevant i forhold til Kompetanseløftet. Målgruppe er lærere og ansatte i PPT.

De digitale kursene er også et godt utgangspunkt for å komme i gang med kompetansepakkene "Matematikkvansker og tilpasset opplæring" (Utviklet av Matmatikksenteret og Statped). Kompetansepakkene skal bidra til at lærere og ansatte i PPT utvikler og styrker sin kompetanse og sitt samarbeid på området. 

Les mer og meld dere på

Kurset går over fem dager (kl. 14.30 – 16.30). Tema for kursdagene:

 • Matematikkvansker og tilpasset opplæring - 16. mars
  Vi ser på ulike definisjoner av matematikkvansker, og hva som kjennetegner matematikkundervisning som inkluderer alle elever. Det blir også litt om hvordan vi kartlegger og planlegger tiltak for elever som trenger ekstra støtte i matematikk. 
 • Vurderingsverktøy - 30. mars
  Vi skal se nærmere på to ulike kartleggingsverktøy: observasjon av elevers regnestrategier og intervju som kartlegging. 
 • Oppfølging av kartlegging - 27. april
  Vi skal se nærmere på hvordan vi utvikler elevenes strategier i regning og hvordan vi kan bruke diagnostiske oppgaver i matematikk. 
 • Inkluderende matematikkundervisning - 11. mai
  Bruk av ulike representasjoner er viktig for å lære matematikk. Vi skal derfor se på ulike representasjoner og hvordan vi kan bruke dem. Vi ser også på hvordan valg av oppgaver kan bidra til at flere elever kan lykkes med matematikk. 
 • Intensiv opplæring - 1. juni
  Vi skal kort se på hvordan intensiv opplæring kan organiseres. Vi skal videre bruke en modell bestående av fire faser til å planlegge innhold i den intensive opplæringen.

De digitale kursene består av forelesninger, praktiske oppgaver og diskusjoner i grupper. I hvert kurs vil det bli vist eksempler på innhold som du kan prøve ut ved egen arbeidsplass. Om du velger å ta flere kurs, er det en fordel om du setter av tid mellom kursene til å prøve ut noe av det vi går igjennom på kursene, på din arbeidsplass.

Hver deltaker får tilsendt en fagtekst ca. 2 uker før hver kursdag som er nyttig å lese i forkant.

Pris

Vi anbefaler at deltagerne gjennomfører hele kursrekka, men det går også an å ta enkeltkurs. 
Kr. 1500,- for alle kursene
Kr. 300,- for enkeltkurs

Påmelding

Maksimum antall deltakere er 50 personer, minimum er 15. Om det blir for få deltagere på et kurs, blir kurset avlyst. 

Hver deltaker kobler seg på kurset med egen PC.
 

Digitale samlinger i eksamen i matematikk

I de digitale samlingene ser vi nærmere på hva ny eksamen i matematikk skal måle, og hva endringene i eksamen kan bety for undervisningen. Målgruppe er lærere på ungdomstrinnet.

Matematikksenteret utvikler eksamen i matematikk på oppdrag fra Udir, og vi har den siste tiden gjennomført flere fagdager og kortere samlinger med tema ny eksamen i matematikk. Interessen har vært så stor at vi nå kan gjennomføre digitale samlinger på oppdrag fra skoler, kommuner eller regioner. Dette for å gi flere lærere muligheten til å få informasjon om endringene i eksamen.

Les mer og bestill kurs

På samlingene tar vi for oss hva ny eksamen skal måle og går nærmere inn på endringene i eksamen (utviklingsprosessen, oppgavetyper og lignende). Underveis gir vi deltakerne muligheten til å reflektere og diskutere sammen med andre engasjerte matematikklærere. Vi kan legge opp til samlinger på halv- eller heldag. Vi tilpasser kurs til de ulike skolene og kommunenes behov.

Samlingene gjennomføres digitalt i Zoom, og på grunn av begrensinger i antall grupperom digitalt setter vi en grense på 200 deltakere per kurs.
For å sikre en god gjennomføring for alle deltakere ønsker vi ikke at flere lærere skal sitte samlet rundt samme digitale enhet. Vi forutsetter derfor at én påmelding er én deltaker.

Pris vil vi avtale med den enkelte oppdragsgiver. Ta kontakt med Bård Vinje for bestilling.

Matematikksenteret som utviklingspartner

Matematikksenteret tilbyr en rekke kompetanseutviklingsløp for skoler og kommuner. Sammen skaper vi mer engasjement og interesse for matematikk! Vi tilpasser kurs til skolene og kommunenes ulike behov. For spørsmål og bestilling, ta kontakt med Jens Arne Meistad.
Les mer om Matematikksenteret som utviklingspartner