Vil du bidra på konferanse om matematikk i barnehagen?

Nyhet
/
19.08.2021
Illustrasjonsbilde av gutt og jente som ser på melkeglass
Den 2. desember er det igjen klart for konferansen "Matematikk i barnehagen", så hold av datoen! Vi jobber nå med programmet og ønsker oss bidrag fra både forskere og ansatte i barnehager som har erfaringer, kunnskap, opplegg eller ideer som de vil presenterer under konferansen.

Konferansen "Matematikk i barnehagen" arrangeres i Trondheim 2. desember 2021. Konferansen skal tilby ansatte i barnehagen faglig påfyll, samt inspirere til glede og entusiasme for matematikk i barnehagen. Vi ønsker både forskningsresultater og gode eksempler på hvordan barnehagene kan engasjere barn i arbeidet med matematikk.

Bidrag kan f.eks. handle om:

  • å stimulere barn til å oppdage, utforske, undre seg, tørre å gjøre feil, resonnere, argumentere for og begrunne sine ideer og løsninger
  • å leke, være kreativ og skapende i matematikk
  • motivasjon i og for matematikk
  • om å bruke ulike representasjoner
  • problemløsing
  • hvordan en kan utforske matematikk i dagligliv, natur, kunst og med teknologi
  • implementering av rammeplan
  • overganger
  • å presentere resultater og erfaringer fra forskning og prosjekter som handler om matematikk

Vi trenger bidrag til både plenumsforedrag, storverksted og verksted. Plenumsforedragene er på 30 – 45 minutter. Storverkstedene og verkstedene er på 75 minutter, der tiden hovedsakelig benyttes til en aktivitet, eller en kombinasjon av presentasjon (maks 15-20 minutter), aktivitet og diskusjon. Vi legger vekt på at verkstedene må være aktivitets- og/eller diskusjonsbaserte.

I første omgang ønsker vi følgende:
• Forslag til tittel på verkstedet eller plenumsforedraget
• Kort presentasjon av verkstedsholder/plenumsholder med bilde
• En kort beskrivelse av verkstedet/plenumsforedraget (ca. 200-300 ord)
• Hvilken målgruppe (småbarnsavdeling, storbarnsavdeling, ledere, alle)
• Det må være plass til 30 deltagere på verkstedet ditt, og 80 deltagere på storverksted. Plenumsforedrag er for alle. 

Vi betaler ikke honorar, men vi dekker reise og opphold for de som får sitt bidrag antatt.

Send inn ditt forslag til camilla.justnes@matematikksenteret.no innen 10. september 2021.

Vi gir tilbakemelding medio september. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Vi tar forbehold om endringer av konferansen pga. smittervernsregler.