Kompetansepakker for bedre matematikk på yrkesfag

Yrkesfagelever som jobber med matematikk
Matematikksenteret har utviklet kompetansepakker som vil støtte ledere og lærere til å gjøre matematikkfaget mer relevant og motiverende for elever på yrkesfag.

Mange elever på yrkesfag strever med å motiveres og interessere seg for matematikk. De oppfatter faget som «vanskelig» og lite relevant for arbeidet med programfagene, og for det de planlegger å jobbe med i framtida.

Gjennom det nasjonale FYR- prosjektet prøvde vi å gjøre noe med dette. Fokuset var å gjøre matematikkfaget relevant og yrkesrettet. For å få til det, benyttet vi reelle kontekster både fra programfagene og fra yrkeslivet for dermed å skape motivasjon hos elevene.

Dette arbeidet har vi videreutviklet i de nye kompetansepakkene.

Gå til Yrkesretting og matematikk
 

Med ressursene blir det enklere å fokusere på å yrkesrette faget, blant annet gjennom å skape gode arenaer for samarbeid mellom lærere.

Slik er pakkene bygd opp

Hver pakke er inndelt i moduler som gir en framdriftsplan for arbeidet på egen skole.
Den starter med en god forankring i skoleledelsen før den setter fokus på samarbeidet mellom matematikklærere og programfaglærere:

  • Pakke 1 – Forankring i ledelsen
  • Pakke 2 – Etablere arena for samarbeid
  • Pakke 3 – Planlegge og gjennomføre
  • Pakke 4 – Videre arbeid

De fire pakkene gjennomføres i rekkefølge. Hver pakke inneholder framdriftsplaner, ansvars– og arbeidsoppgaver, samt tips og ideer til hvordan arbeidet kan gjennomføres på egen skole.

Fagtekster

Matematikksenteret har utviklet en rekke korte artikler og fagtekster til kompetansepakkene. De bygger på forskning og kunnskap om organisasjonsutvikling i skolen, samt erfaringer fra utviklingsarbeid knyttet til det nasjonale FYR-prosjektet.

Utviklet i samarbeid med praksisfeltet

Kompetanseutviklingspakkene er utviklet av Matematikksenteret i tett samarbeid med ledere og lærere på yrkesfag. Etter hvert som ressursene har tatt form, har innholdet blitt testet og endret i tråd med innspill fra testgruppene.
Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra alle som gjør seg erfaringer med kompetansepakkene, så send oss gjerne en e-post.

Styrker arbeidet med læreplaner

Kompetansepakkene tar utgangspunkt i det lovverket og de læreplanene som gjelder til enhver tid. Arbeidet med pakkene bidrar til fagfornyelsen ved at matematikk- og programfaglærere blir bedre kjent og at matematikklærere blir kjent med yrkesfagenes praksisarenaer og læreplaner.