Å være på og bakpå - om matematiske samtaler i barnehagen

Faksimile av artikkel Å være på og bakpå
Barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse for matematiske sammenhenger skal stimuleres i barnehagen. Da må barna delta i samtaler hvor de får tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere fritt og lage egne forklaringer – mens personalet lytter, spør og kommenterer.

Artikkel skrevet av Anne H. Nakken og Camilla N. Justnes i Barnehagefolk 02/18. 

Relaterte filer