Hjelp oss med å kvalitetssikre nasjonale prøver i regning 2023

Nyhet
/
27.01.2023
Jente sitter ved en datamaskin og trykker på skjermen.
Oppgavene til nasjonale prøver 2023 har nå blitt prøvd ut i tre omganger, og omtrent 6000 elever har deltatt i utprøvingene. Nå trenger vi hjelp fra lærere.

I arbeidet med nasjonale prøver 2023 har vi utviklet omtrent 600 oppgaver. Vi har nå plukket ut de beste oppgavene og laget forslag til nasjonal prøve i regning i 2023. Forslaget består av 35 oppgaver for elever på 5. trinn, og 40 oppgaver for elever på 8. og 9. trinn.

Ett av de siste leddene i prosessen med å kvalitetssikre disse oppgavene, er å få et kritisk blikk fra lærere i grunnskolen. Denne valideringen innebærer å vurdere om oppgavene er i tråd med Rammeverk for nasjonale prøver og læreplanverket LK20.

Vi ønsker en gruppe på 4 lærere til å validere hver prøve. 

Valideringen vil foregå digitalt, via Zoom, tirsdag 14. februar 2023 fra kl. 08.30–15.30. Vi dekker frikjøp og honorar for 11 timers arbeid (4 timer forarbeid og 7 timer valideringsdagen).

Påmeldingen er nå stengt. 

 

De som blir trukket ut til å bidra i valideringen, vil få en e-post fra oss innen 6. februar med mer informasjon.

Matematikksenteret og nasjonale prøver i regning

Nasjonale prøver i regning gjennomføres årlig på 5., 8. og 9. trinn. Matematikksenteret utvikler prøvene og støttemateriell til lærere, på oppdrag fra Utdanningdirektoratet.