Sett av datoen!

Nyhet
/
09.08.2022
Bilde med Novemberkonferansen i bakgrunnen, personer foran
Hvert år arrangerer Matematikksenteret flere konferanser og konkurranser som skal øke fokuset på god matematikkundervisning og å engasjere og motivere til mer matematikk. Her er en oversikt over arrangement og viktige datoer for 2022/2023.

 

Dato Arrangement  
20. august Påmeldingen til Novemberkonferansen åpner
Novemberkonferansen er den største konferansen for matematikklærere i Norge.  
 
20.september - 9. oktober Regionale barnehagekonferanser
Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU inviterer til regionale konferanser med praktiske eksempler og forskningsbasert kunnskap om hvordan barnehagen kan jobbe inkluderende med matematikk og språkarbeid i barnehagen.
Påmeldingsfrist er 12. september
 
 25.- 26.oktober Sammen om oppdraget – nettverkskonferanse for matematikkvansker 
Sammen om oppdraget er en årlig nettverkssamling for fagmiljøer som arbeider med matematikkvansker. 
 
 14. november Matmatikk.org sin Julekalender åpner 
Matematikk.org sin julekalender er en samling spennende problemløsningsoppgaver fra ulike områder av matematikken, krydret med juletema.
 
17. november 1. runde i Abelkonkurransen 
Abelkonkurransen er en konkurranse i matematisk problemløsning for elever i videregående skole. 
2. runde arrangeres 19. januar 2023
Finalen arrangeres 7. mars 2023 (treningsleir 4.- 8.mars)
 
22.-23. november Novemberkonferansen 2022
Novemberkonferansen samler over 500 lærere fra hele landet til inspirerende dager med faglig påfyll i matematikk.
 
20. januar  Påmelding til Kengurukonkurransen åpner 
Kengurukonkurransen er en årlig internasjonal matematikkonkurranse for elever fra 4.-10. trinn. Konkurransen passer for alle og oppgavene er en lett blanding mellom lette, middels og vanskelige oppgaver. 
 
3. torsdag i mars Kengurukonkurransen starter!   
22.-23. mars  UH-seminar om matematikk i barnehagen 
Årlig seminar for de som underviser i matematikk i barnehagelærerutdanningen. UH-seminaret er en arena å møtes for å diskutere forskjellige tema knyttet til aktuell forskning, undervisning og nye nasjonale retningslinjer.
 
1. mai  Matematikk.org sin sommerkalender åpner
Matematikk.org sin sommerkalender består av spennende problemløsingsoppgaver hvor målet er å finne et løsningsord. 
 

Se film fra Novemberkonferansen  

Se film fra UH-seminar for matematikk i barnehagen 

Dette er Kengurukonkurransen  

Dette er Abelkonkurransen 

Dette er Matematikk.org sin julekalender 

Dette er Matematikk.org sin sommerkalender