Kategori modellere og analysere eksponentiell og logistisk vekst i reelle datasett