Kategori utforske, beskrive og bruke omgrepa proporsjonalitet og omvend proporsjonalitet