Filmer om å bygge tenkende klasserom

Her har vi samlet filmer som viser ulike aspekter av undervisningsformen "Building Thinking Classrooms".

Intervju med Peter Liljedahl 

Hva er betydningen av tilfeldige grupper? Hvorfor vertikale tavler? Hvordan starte og avslutte en undervisningsøkt? Hva er din rolle som lærer når du skal bygge et tenkende klasserom? I denne filmen får du se professor Peter Liljedahl i samtale med leder ved Matematikksenteret NTNU, Kjersti Wæge.
 

Filmen er inndelt i kapitler. Trykk på Skjermdump av hamburkerikon - ikonet for å navigere mellom kapitlene. Produsert av Matematikksenteret NTNU. 

I lærerutdanningen 

Ved Universitetet i Stavanger bruker de undervisningsformen i matematikkundervisningen ved grunnskolelærerutdanningen. I filmen får vi se hvordan studentene jobber, og får høre hvilke erfaringer lærerutdannerne Åmund Gjære og Janne Fauskanger har gjort seg ved å bruke metodikken. Gjære er førsteamauensis ved UiS og Fauskanger er professor ved UiS og professor II ved Matematikksenteret NTNU.

Filmen er produsert av Screen Story for Kunnskapssenter for utdanning