Harald André Øye Sande

Portrett av Harald Sande

Universitetslektor

Utdanning

  • 2017-2018 – Naturfag 2 (8.-13. trinn, videreutdanning for lærere)
  • 2007-2012 – Master i matematikkdidaktikk (4-årig allmennlærerutdanning med fordypning i naturfag og matematikk, hvor 4. og et 5. tilleggsår var masterstudie)

Yrkeserfaring

2012-2018: Lektor ved Sunnland skole

Mine oppgaver på senteret

Prosjektmedarbeider: Realfagsløyper, GeoGebra/Kikora-nettressurser og NRICH/LIST-nettressurser.