Bli med i Abelkonkurransen!

Abelkonkurransen er en konkurranse i matematisk problemløsning for elever i videregående skole. Konkurransen består av to innledende runder som gjennomføres digitalt ute på skolene, og en finale som holdes ved NTNU i Trondheim. Om du gjør det godt i Abelkonkurransen kan du bli invitert til en eller flere internasjonale konkurranser i matematikk.

Om Abelkonkurransen

Matematikksenteret som har administrativt ansvar for Abelkonkurransen. Det faglige ansvaret ligger primært hos Institutt for matematiske fag ved NTNU. Norsk matematisk forening eier konkurransen.

Tidligere konkurranser

Abelkonkurransen har blitt arrangert i Norge siden 1993, og flere tusen elever i videregående har deltatt. Her er noen resultater og nyheter fra tidligere år.