Ole Harald Johansen

Ole Johansen

Universitetslektor, Prosjektmedarbeider eksamen matematikk vgs, NSMO/NTNU

Utdanning

  • Cand. scient i realfagsdidaktikk, UiO
  • Cand. mag i matematikk, informatikk og fysikk, UiO
  • PPU, UiO

Yrkeserfaring

2020-
2006-
2005 - 2008
2004 - 2020
2004- 
   
2004 - 2006
2004 - 2006
1997 - 2013
Prosjektmedarbeider eksamensutvikling matematikk videregående skole
Spesialkonsulent i Matematikk, Videregående skole, UDE, Oslo
Utvikling av lærebøker i matematikk, DAMM og Det Norske Samlaget
Nasjonale prøver i regning og Læringsstøttende prøver i regning Vg1
Kursholder Alle Teller! og misoppfatninger i matematikk, matematikkdidaktikk,
etnomatematikk og minoritetsspråklige elever
Nettverksleder i matematikk for 12 grunnskoler, UDE, Oslo
Øvingslærer OsloMet
Lektor i ungdomsskolen, Oslo

Mine oppgaver på senteret

Utvikling av eksamensoppgaver i matematikk Vg1 og Vg2 med bruk av analyseverktøyene klassisk testteori (SPSS) og Item Response Theory, IRT (Xcalibre)