Matematikk under måltider

Faksimile av forside heftet Måltidet som pedagogisk arena
I den nye rammeplanen for barnehager har mat og måltid fått en tydeligere plass. Heftet "Måltidet som pedagogisk arena" er utviklet av åtte nasjonale senter på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Hvert av sentrene har laget en aktivitet fra sitt fagområde som viser hvordan måltidet fungerer som en pedagogisk arena i barnehagen.

Matematikksenteret sin aktivitet er på side 12 og 13 i heftet. Vi håper at du etter å ha lest heftet vil reflektere over og teste ut hvordan ulike deler av rammeplanen kan integreres i måltidet i barnehagen.