Nyhet! Matematisk ordliste på nett

Nyhet
/
15.08.2022
Faksimile av Matematikksenterets ordliste
Den nye ordlista har et enkelt søk, er sortert alfabetisk og er delt inn i sju kategorier.
Hva er en sirkelbue og hva vil det si at noe er omvendt proporsjonalt? I vår nye ordliste med 400 matematiske ord og begrep finner du svaret på dette, og mer til!

Et mål for matematikkopplæringen er at elevene skal få en god begrepsforståelse. Det innebærer at elevene ikke bare kjenner til ordene, men også vet hvorfor, hvordan og når de kan bruke dem. Vi håper derfor at ordlista vil bidra til å hjelpe elever, lærere og foreldre med å forstå og forklare det matematiske språket.

I ordlista har vi laget korte forklaringer til de ulike ordene og begrepene, og noen av forklaringene har også illustrasjoner. Ordlista er alfabetisk sortert og har et enkelt søk.
 

Søk i ordlista

 

Skjermdump av hjelpetekst i ordlista på nett
Ordforklaringene vil også vises som mouseover på enkelte ord og begreper i våre læringsressurser.

Matematikkbegrep på flere språk

Ordlista du finner på våre nettsider er en liten del av et ordliste-prosjekt som Matematikksenteret hadde sammen med NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Prosjektet gikk ut på å lage ordlister (hefter) som forklarer matematikkbegreper på ulike språk. Her finner du heftene.