Astrid Bondø

Astrid Bondø

Høgskolelærer

Utdanning

 • Matematikk 1-3 (90 studiepoeng), Høgskolen i Telemark, Notodden
 • Pedagogisk bruk av IT, Høgskolen i Stord/Haugesund, Hordaland
 • IT i samfunn og arbeidsliv, Høgskolen i Stord/Haugesund, Hordaland
 • Grunnkurs EDB, Høgskolen i S-Trøndelag, Trondheim
 • Systemadministrasjon, Høgskolen i S-Trøndelag, Trondheim
 • Engelsk og matematikk, Elverum Lærerhøgskole, Elverum
 • Allmennlærerutdanning, Elverum Lærerhøgskole, Elverum

Yrkeserfaring

2007 -            Ansatt ved Matematikksenteret
2003 - 2007   Engasjert ved matematikksenteret (ressursperson/kursholder)
1994 - 2007   Rørvik barne – og ungdomsskole, Vikna kommune
1986 - 1994   Frøyland ungdomsskole, Time kommune
1981 - 1982   Rørvik barnehage, Vikna kommune

Mine oppgaver på senteret

 • Fellestiltaket Vurdering og LK20 (2021-…)
 • MAM-programmet B- og U-trinn (2019- ..)
 • Realfagsløyper (2017 – 2019)
 • Elever som presterer lavt i matematikk (2017 – 2019)
 • Læringsstøttende prøver i matematikk (LIM) (2016 – 2019)
 • Realfagskommuner (2015 – 2019)
 • MAM-prosjektet (2015 – 2018)
 • Etterutdanningsprosjekt i Nord-Gudbrandsdalen (2013 – 2016)
 • Skolering Videregående skole (2013 – 2015)
 • Ny GIV Mellomtrinn, Nordland, Troms og Finnmark (2013-2014)
 • Nasjonale prøver (2007 – 2014 )
 • Overgangsprosjektet Ny GIV (2010 – 2013)
 • ReaLise – ditt utdanningsvalg! Prosjekt om jenter og realfag (2010 – 2012)
 • Etterutdanningsprosjekt i Sør – Østerdal (2011 – 2013)
 • Etterutdanningsprosjekt i INR, MNR og Helgeland (2005 – 2010)