Brynhild Farbrot

Brynhild Farbrot
Arbeidssted: Bogstad skole
E-post: Brynhild.Farbrot@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 930 32 903

Utdanning

Allmennlærerutdanning med fordypning i matematikk og spesialpedagogikk. Pågående Masterutdanning i skoleledelse ved UiO.

Yrkeserfaring:

Har jobbet i flere år som lærer i blant annet matematikk og spesialundervisning på både barne- og ungdomstrinn.

Kursledelses- og prosjekterfaring:

Har holdt en rekke kurs for lærere, skoleledere og foreldre om forskjellige emner hovedsakelig relatert til opplæring i matematikk. Har ledet Bærum kommunes etterutdanningssatsning i realfag.

Tilknytning til Lamis:

Lokallagsstyremedlem i Oslo og Akershus

Nøkkelkvalifikasjoner:

Har holdt mange kurs i emner som: variert matematikkopplæring, tilpasset matematikkopplæring, matematisk kompetanse, vurdering, spill og aktiviteter, bruk av GeoGebra, bruk av konkreter og etablering av matematikkrom med mer.