Marte Thoresen

Mob. 990 07 671

Utdanning

  • Fireårig allmennlærerutdanning med fordypning i matematikk ved Høgskolen i Nesna
  • Master i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 

Yrkeserfaring

  • 2008 – 2014: Faglærer/kontaktlærer ved Utskarpen barne- og ungdomsskole. Fag matematikk, norsk, naturfag, SFF. Ny Giv lærer, øvingslærer og flere års erfaring som muntlig sensor matematikk.
  • 2013 – 2014: Ressurslærer Rana Kommune, Ungdomstrinn i utvikling, 25% stilling.
  • 2014 – : Kontaktlærer/faglærer ved Båsmo Ungdomsskole. Seksjonsleder matematikk.
  • 2015 - : Arbeidsgruppe Rana som realfagskommune. Veileder lokalt nettverk  for lærere som tar videreutdanning på Matematikkmooc.
  • 2015 - : Nettlærer Senter for IKT i Utdanningen, den virtuelle matematikkskolen, timesbasis.
  • 2015 - : Prosjektmedarbeider Matematikksenteret, 50 % stilling.