Toril Sivertsen Bakken

Toril Sivertsen Bakken
Arbeidssted: Tolga skole
Adresse: 2540 Tolga
E-post: toril.s.bakken@tolga.kommune.no
Telefon: 62 49 65 30
Mobil: 950 33 939

Utdanning

Allmennlærerutdanning (inkl 30 vt. matematikk) og mastergrad i matematikkdidaktikk. 
I tillegg har jeg årsenhet i natur- og miljøfag.

Yrkeserfaring:

Jeg har tidligere jobbet i åtte år som kontaktlærer på småtrinnet (1.-3. trinn), og fra høsten 2012 har jeg jobbet som kontaktlærer på ungdomstrinnet.

I tillegg til å være kontaktlærer har jeg jobbet med å organisere skolens matematek og finne egnede aktiviteter til bruk på ulike trinn.

Kursledelses- og prosjekterfaring:

Jeg har holdt kurs innenfor ulike tema gjennom LAMIS-Fjellregionen, fortrinnsvis for lærere i egen region. Disse kursene har vært for barnehage, småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. I tillegg har jeg holdt kurs for foreldre og arrangert foreldrekvelder i matematikk.

I perioden 2004-2011 var jeg involvert i matematikkprosjektet M5, som tilrettelegger og veileder i et femårig prosjekt for barneskolene i Nord-Østerdal (kun avbrutt av to mammapermisjoner). Prosjektet har hatt fokus på elevaktiv matematikk og generell kompetanseheving blant lærerne i regionen.

Nøkkelkvalifikasjoner:

  • Begynneropplæring i matematikk.
  • Matematikk i barnehagen.
  • Matematikk på ungdomstrinnet (overgangen mellom mellomtrinn og ungdomstrinn er et tema jeg brenner for!)
  • Elevaktiv matematikk og bruk av konkretiseringsmidler. Matematikk er så mye mer enn å regne oppgaver i ei bok! Legger vekt på at elevene skal oppleve, forstå og lære matematikk gjennom varierte opplegg og aktiviteter, uten at vi skal miste fokus på kunnskapsmålene.
  • Har erfaring med å bygge opp/organisere matematikkrom.
  • Jobber med å bygge opp en samling med elevaktive undervisningsopplegg, spill og problemløsningsoppgaver, og å inspirere lærerne ved egen skole til å ta dem i bruk.
  • Matteklubb: hva, hvordan og hvorfor? (har vært med på gjennomføring av matteklubb for 5-åringer, 5. klasse og 8.-9. klasse gjennom matematikksenteret)