Kategori tolke og bruke formlar som gjeld samfunnsliv og arbeidsliv