Påske i barnehagen

Collage av høne, hare, lam og egg (påskebilde)
Her finner du tre påskeaktiviteter hvor barna i barnehagen kan få undersøke og få erfaring med mengder, antall, former, sortering og matematiske problemer. Gjennom alle aktivitetene kan barna stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger - samtidig som de kan glede seg til påske!

 

Påskeegg i skålene

Mattelist_EGG%2520til%2520paaskeoppgaver%252001B%5B1%5D.jpg

Dette er en aktivitet hvor barna må holde oversikt over et gitt antall, samtidig som de visualiserer en fordeling av antallet. Det å erfare at et antall kan deles opp i mindre deler og så settes sammen igjen til en helhet er viktig for å forstå addisjon og subtraksjon senere. 

Påskedyrenes aktivitetsdag

Illustrasjon%25201%5B1%5D.jpg

I denne aktiviteten blir barna oppmuntret til å se for seg ulike konkurranser som dyrene skal utføre. Barna bruker sin tidligere kunnskap om dyrene til å se for seg, resonnere og argumentere for hvilke dyr de mener har egenskapene for å vinne de ulike konkurransene.

Fra påskeegg til påskefugl

egg-3277910_1920%5B1%5D.jpg

Dette er en aktivitet hvor barna kan undersøke, sette sammen og bli kjent med ulike former. Aktiviteten har mange løsninger og gir rom for tilrettelegging for barn i ulike aldre.