Matematikk S1, Eksempeloppgave med CAS

Oppgaven er hentet fra forslag til ny eksamensordning for REA3026 Matematikk S1 (2012, s. 9).

Funksjonen f er gitt ved

f(x) = ax3 - bx - 2

Grafen har et toppunkt i (2,f(2)) og en tangent med stigningstall 2 i punktet (1,f(1))

Bestem de eksakte verdiene for a og b.

Løsningsforslag

Her presenterer vi to oppsett for å besvare oppgaven, en løsning med teksten skrevet inn i CAS og en løsning med beregninger i CAS og et utfyllende tekstsvar. Det kan være lettere å forstå en løsning med forklaringer skrevet inn i CAS, men bildet kan fort bli for stort til et A4-ark, noe som gjør det vanskeligere å skrive det ut på en oversiktlig måte. Elevene må selv avgjøre hva som er best i ulike situasjoner.

Løsning med teksten skrevet inn i CAS

cas3.PNG

Verdien til a og b er: a = - 2/9 og b = - 8/3.

Løsning med tekstsvar

cas4.PNG

Jeg finner den deriverte av funksjonen f. Når x=2 har funksjonen et toppunkt, det vil si at den deriverte er 0. Det gir meg første ligning (rad 3). Når x=1 har funksjonen en tangent med stigningstall 2, det vil si at den deriverte er 2. Det gir meg andre ligning (rad 4). Jeg bruker de to likningene for å finne a og b.

Verdien til a og b er: a = - 2/9 og b = - 8/3.

Kommentarer

Det er ikke entydig hvilke krav som stilles, men det kreves noe tekst i oppgaven. 

GeoGebra

Didaktiske refleksjoner

Definere funksjonen

Hvis vi definerer funksjonen, kan vi bruke funksjonsnavnet i beregninger. Husk := for å definere.

Det er ikke nødvendig å beregne hva den deriverte er, men for mange elever vil det nok være lettere å forstå hva som foregår dersom de tar med en ekstra mellomregning og ser uttrykket for det deriverte.

Finne den deriverte i gitte punkter

Elevene må analysere problemstillingen. Den deriverte er stigningstallet til tangenten i et gitt punkt på funksjonen. I ekstremalpunkter er den deriverte lik null.

Løse likningssettet

Elevene finner til to likninger med to variabler som kan løses. Legg merke til at vi skriver likningene inn som en liste med to likninger

Forslag til hvordan oppgaven kan brukes i undervisningen

Oppgaven kan gjerne utvides dersom den brukes i matematikkundervisningen, for eksempel ved å bruke a og b for å tegne funksjonen.

cas5.PNG

Last ned som GeoGebra-fil