Dynamisk geometriprogram

Det er ikke krav om bruk av dynamisk geometriprogram på matematikkeksamen. Elever som behersker dette vil imidlertid ha en stor fordel på Del 2 av matematikkeksamen og i matematikkundervisningen for øvrig. Dynamisk geometriprogram er nyttig når elevene skal tegne og undersøke geometriske figurer. I GeoGebra finnes det en rekke snarveier som gjør at elevene enkelt kan tegne ulike figurer og vinkler, finne skjæringspunkt, lage tangenter, beregne areal og så videre. Det er lov å bruke alle verktøyknappene i GeoGebra på Del 2 av eksamen.

Tips om bruk av geometriprogram i GeoGebra

Eksempler