Digital praksis i barnehagen

Digitale verktøy kan være så mye. Det kan være digitalkamera, datamaskiner, mobiltelefoner, skannere, lydopptakere, robot og nettbrett. Den digitale teknologien er der, og den er en naturlig del av barnas virkelighet
Digitale verktøy blir tydelig løftet fram som en naturlig del av et rikt og allsidig læringsmiljø i ny rammeplan for barnehagen.
 
I rammeplanen legges det vekt på at digitale verktøy ikke skal dominere som arbeidsmåte eller være noe barna bruker alene. Personalet skal være aktive sammen med barna, og sørge for at bruken gir merverdi i det pedagogiske arbeidet. I kapittelet om antall, rom og form i rammeplanen står det at personalet skal bruke digitale verktøy for å inspirere barna til matematisk tenkning.
 
Det finnes mange muligheter for å bruke digitale verktøy i arbeid med matematikk. Antallet applikasjoner vokser raskt, og det film, bilder eller internett kan være nyttig for å berike det matematiske innholdet. Programmering er i vinden som aldri før også i barnehagene, og her får barna erfaringer med å tenke matematisk for å løse problemer.
 
Bruk av digitale verktøy i matematikk må preges av kreative og skapende prosesser hvor verktøyet underbygger den leken og læringen som skjer. Det betyr at teknologien støtter forståelsen til barna gjennom å bringe inn muligheter og perspektiver som det er vanskelig å få til ved bruk av andre type verktøy. Vi håper at våre ressurser knyttet til digitale verktøy kan inspirere til matematisk utforskning og samtaler i barnehagen, og at dere sammen i personalet kontinuerlig vurderer hensiktsmessig og etisk bruk av mulighetene som teknologien tilbyr.