Påmelding ADAPTvurder

Påmelding ADAPTvurder

Utprøving
Vi gjennomfører adaptiv utprøving i regning og lesing i perioden 8. februar - 1. mars 2021. Dere kan delta i én eller begge. Kryss av for hvilke(n) du ønsker å delta i.
Trinn