Påmelding utprøving ADAPTvurder

Påmelding ADAPTvurder

Utprøving
Vi gjennomfører adaptiv utprøving i regning og lesing for elever på 3. trinn i perioden 14. februar - 4. mars 2022. Dere kan delta i én eller begge. Kryss av for hvilke(n) du ønsker å delta i.
Trinn