Kategori identifisere variable storleikar i ulike situasjonar og bruke dei til utforsking og generalisering