Filmer regning i alle fag

 

Regning i alle fag fra MatematikksenteretVimeo.

Forslag til refleksjonsspørsmål:

 • Hvorfor er det å vurdere avstand og landskap i kroppsøving grunnleggende ferdighet i regning?
   
 • Hvordan er bruk av tallinje relevant i undervisning i KRLE?
   
 • I denne filmen fokuseres det på regning med utgangspunkt i en oppskrift med engelskfaglige uttrykk. I hvilke andre situasjoner vil det være naturlig å fokusere på regning i faget engelsk?

 

Regning i praktisk-estetiske fag fra MatematikksenteretVimeo.

Forslag til refleksjonsspørsmål:

 • Hvilke kompetansemål i mat og helse tror du de jobber med i filmen?
   
 • Hvordan brukes regning slik at elevene skal forstå fagbegrepene i musikk?
   
 • Hvorfor er regning viktig for å forstå ulike redskap (for eksempel vinkelhake) som elevene bruker i kunst og håndverk?

 

Regning som satsningsområde fra MatematikksenteretVimeo.

Forslag til refleksjonsspørsmål:

 • I filmen ser vi blant annet at lærerne bruker LOTUS skjema til å undersøke sine egne forkunnskaper om temaet regning. På hvilken måte kan en slik oppstart bidra til å utnytte lærernes kunnskap og erfaringer?
   
 • Lærerne arbeider også med læreplanen i denne filmen. Hvordan kan god forståelse av læreplanen bidra til at regning i alle fag blir på fagenes premisser?