Konferansen "Sammenheng - for barnets beste!"

Meld deg på barnehagekonferansen "Sammenheng – for barnets beste!"

Konferansen handler om overgangene når barn begynner i barnehagen, skifter mellom avdelinger, og sammenheng i barnehagens faglige innhold når barnet starter opp i skolen.