Program

Logo Novemberkonferansen 2022

Tirsdag 22. november 2022

Tidspunkt Innhold Målgruppe
08.00-09.30 Registrering  
09.30-10.00 Åpning   
10.00-10.50

PLENUM 1

Matematikksenteret 

Alle
10.50-11.05 PAUSE  
11.05-11.55 

PLENUM 2
Edda Óskarsdóttir

How can we prepare our teachers to provide equal access for all learners to quality mathematics education?

 

Alle
11.55-13.00 LUNSJ  
13.00-14.20

Storverksted 1 
Charlie Gilderdale

Every student has the right to succeed, and every student has the right to struggle - the NRICH approach at Primary school level

Rom: San Siro 1

S+M

Storverksted 2
Henning Fjørtoft

Videreutvikling av lærernes vurderingskompetanse, og hvordan man kan samarbeide i og på tvers av fag for å realisere læreplanens ambisjoner

Rom: San Siro 2

U+Vgs

Verksted 1
Nina Boine Olsen og Elise Fosshaug

Elever med stort læringspotensial trenger også tilpasset opplæring

Rom: Brassesparket

Alle

Verksted 2
Ann Kristin Strustad Nybø

Alle skal med

Rom: Telenor

S+M

Verksted 3
Tommy Lykke Nordahl

Programmering - happening eller verktøy?

Rom: Go`foten

S+M+U

Verksted 4
Gry Helen Bjønnum

Bevisstgjøring av god underveisvurdering som del av planlegging av undervisning

Rom: Messanin 1

S+M+U

Verksted 5
Emma Zakrisson og Maria Andersson

Escape room med Thinglink 

Rom:  Nils Arne

M+U

Verksted 6
Geir Arne Kjønstad og Silje Rødseth

Begrepsforståelse i et resonnerende læringsmiljø

Rom: Coop Losjen

U+Vgs

Verksted 7
Anne Lise Øvstebø

Må vi ha skriftlige prøver i matematikk?

Rom: Messanin 2

(U)+Vgs

Verksted 8
Pauline Vos og Stig Eriksen

Eksamensoppgaver og kjerneelementer. Passer de?

Rom: Rignes Losjen

U+Vgs

Verksted 9
Anne Seland

Kompetanse, vurdering og eksamen i matematikk i LK20

Rom: Sparebank 1 Losjen

Vgs
14.20-14.45 PAUSE  
14.45-16.05

Storverksted 3
Ulrica Dahlberg og Karin Wallby

Lös inte bara problemen - diskutera dem också

Rom: San Siro 2

S+M+U 

Storverksted 4
Charlie Gilderdale

Every student has the right to succeed, and every student has the right to struggle - the NRICH approach at Secondary school level

Rom: San Siro 1

U+Vgs

Verksted 10
Monica Rehaug og Anne-Gunn Svorkmo

Plakater som ressurs i matematikk-undervisningen

Rom: Messanin 1

Alle

Verksted 11
Kurt Klungland

Få alle fram

Rom: Telenor

S+M

Verksted 12
Camilla Normann Justnes

Matematikkundervisning i et flerspråklig klasserom

Rom: Brassesparket

S+M

Verksted 13
Ida Støbakk Varberg og Randi Maria Fauske Blindheim

Aha! Problemløsning i samarbeid på VI-PS

Rom: Coop Losjen

S+M

Verksted 14
Tommy Lykke Nordahl

Programmering - happening eller verktøy?

Rom: Godfoten

S+M+U

Verksted 15
Emma Zakrisson og Maria Andersson

Escape room med Thinglink 

Rom: Nils Arne

M+U

Verksted 16
Anne Lise Øvstebø

Må vi ha skriftlige prøver i matematikk?

Rom: Messanin 2

(U)+Vgs

Verksted 17
Eva Holthe Enoksen

Fellestid - et sted for irritasjon eller utvikling?

Rom: Ringnes Losjen 

Vgs

Verksted 18
Anne Seland

Kompetanse, vurdering og eksamen i matematikk i LK20

Rom: Sparebank 1 Losjen 

Vgs
19.00
_________
Middag  

Onsdag 23. november 2022

Tidspunkt Innhold Målgruppe 
09.00-10.20

Storverksted 5 
Peter Liljedahl

Thinking Classrooms as a Tool for Access and Inclusion

Rom: San Siro 1

Alle

Storverksted 6
Olav Dalsegg Tokle og Bård Vinje

Hva er matematisk kompetanse anno 2022?

Rom: San Siro 2

(M)+U

Verksted 19
Tone Dalvang og Hilde Skaar Bergsmo

Inkludering - Numicon som redskap i problemløsning

Rom: Rigneslosjen

S+M

Verksted 20
Camilla Rodal og Solfrid Storeli

Algebraisk tenkning i begynneropplæringen

Rom: Coop losjen 

S

Verksted 21
LAMIS (Landslaget for matematikk i skolen)

Hvordan inkludere, støtte og motivere elever i utforskende arbeid

Rom: Go`foten

S+M

Verksted 22
Camilla Normann Justnes

Matematikkundervisning i et flerspråklig klasserom

Rom: Sparebank 1 losjen

S+M

Verksted 23
Marianne Maugesten og Monica Sølvberg

Samarbeid og individuelt arbeid på hel/halvdagsprøve på 9. trinn

Rom: Messanin 2

U

Verksted 24
Olav Solli

Vurder det du mener er viktig!

Rom: Telenor

U (Alle)

Verksted 25
Flemming Kastbjerg

Matematik i arbejdslivet

Rom: Brassesparket

U + (Vgs)

Verksted 26
Helmer Aslaksen

Utforskning i kalkulus (VG)

Rom: Nils Arne

Vgs

Verksted 27
Knut Skrindo

Vurdering i programmering på vgs

Rom: Messanin 1

Vgs
10.20-10.40 PAUSE  
10.40-12.00

Storverksted 7
Bjørnar Alseth

Vurdering for økt elevengasjement og læring

Rom: San Siro 1

S+M

Storverksted 8 
Tor Espen Kristensen

Utforsking og problemløsning - kun for de flinkeste, eller noe alle elevene har utbytte av?

Rom: San Siro 2

(U)+Vgs

Verksted 28
Olaug Svingen og Anne-Gunn Svorkmo

Skjæringspunktet mellom språk og matematikk

Rom: Brassesparket

Alle

Verksted 29
Olav Dalsegg Tokle

Adaptive prøver - svaret for framtidens prøver?

Rom: Sparebank 1 losjen

S

Verksted 30
Svein Anders Heggem

Lærerens undervisning og elevens læring

Rom: Telenor

S+M+U

Verksted 31
Anja Olsen og Hege Tømmerstigen

How to make 12?

Rom: Coop losjen

M+U

Verksted 32
Olav Solli

Vurder det du mener er viktig!

Rom: Nils Arne

U (Alle)

Verksted 33
Aino Ukkonen

Vurdering av algoritmisk tenkning i matematikk-undervisningen

Rom: Messanin 2

U

Verksted 34
LAMIS (Landslaget for matematikk i skolen)

Hvordan inkludere, støtte og motivere elever i utforskende arbeid

Rom: Go`foten

U+Vgs

Verksted 35
Pauline Vos og Stig Eriksen

Eksamensoppgaver og kjerneelementer. Passer de?

Rom: Rigneslosjen

U+Vgs

Verksted 36
Knut Skrindo

Vurdering i programmering på vgs

Rom: Messanin 1

Vgs
12.00-13.00 LUNSJ  
13.00-13.50

PLENUM 3
Peter Liljedahl

Assessment in the Thinking Classroom

Alle
13.50-14.10 PAUSE  
14.10-15.00

PLENUM 4
Magnus Dehli Vigeland

Sirkusmatematikk

 

Alle

15.00-15.10
_________

AVSLUTNING