Verksted 14

«Yes, vi skal bruke tavlene!»

Verkstedet tar for seg hvordan ulike matematiske undervisningsmetoder kan bidra til utforskende, argumenterende og resonnerende aktiviteter med elevene. Deltakerne får selvfølgelig prøve disse selv. Eksempler er en Tau-oppgave som knyttes til kjerneelementene, bruk av vertikale tavler i forbindelse med innlæring av algebra, og bruk av tegning i matematikk. Hver aktivitet etterfølges av en refleksjon i grupper/plenum hvor vi diskuterer hvordan aktivitetene kan bidra til økt motivasjon og mestring hos elevene. Oppgaver der elevene kan benytte ulike strategier og representasjoner, eller som kan ha flere svar, gjør at elevene må argumentere for sine standpunkt. Når elevene får tid til å tenke, reflektere, resonnere matematisk, stille spørsmål og oppleve at faget er relevant, legger faget til rette for kreativitet og skapertrang.

Avslutningsvis gjennomfører vi en Socrative som oppsummerer innholdet i verkstedet, samtidig som vi gir deltakerne innblikk i hvor godt verktøy Socrative er i undervisningssammenheng.

Målgruppe: M + U

Tirsdag 30. november kl. 14.45-16.05

Rom: Nils Arne

Beate%20Schrader%20Bordal.jpg
Beate Schrader Bordal har erfaringsbasertmaster for lærerspesialister i matematikk. I tillegg er hun veileder i Moss kommune med ansvar for realfag med fokus på LK 20.

Astrid%20Erdal.jpg
Astrid Erdal har erfaringsbasertmaster for lærerspesialister i matematikk og underviser på barnetrinnet

Beate og Astrid har i tillegg utarbeidet en felles naturfagsplan og matematikkplan for kommunen. Deres hovedfokus er matematikkdidaktikk og hvordan variasjon i undervisningsmetoder gir økt motivasjon og mestringsfølelse hos elevene.