Verksted 19

Dybdelæring i klasserommet

Hvordan skal dybdelæring i matematikk forstås og hva skal vi gjøre i klasserommet?

I dette verkstedet ser vi på hvordan vi ved gode læringsaktiviteter kan skyve på bedre forståelse for sammenhenger og dermed styrke dybdelæringen. Verkstedet bygges derfor rundt praktiske aktiviteter som du kan gjennomføre med elevene.

Vi fokuserer særlig på å arbeide med ulike representasjoner og veksling mellom disse. Vi går fra konkret, for eks veiing (finne massen) (praktisk), notere resultatene (nominell) sette dataene inn i en tabell (tabell), tegne et bilde av dataene for eksempel i et diagram (visuell/bilde), lage en regresjon av bildet vi har fått frem for eks ved bruk av digitalt verktøy og hele tiden blir det presisert at "elevene» skal snakke sammen, argumentere og begrunne, for til sist å tolke disse fire delene (praktisk, nominell, tabell, visuell/bilde) for å komme frem til et generelt uttrykk (teori). Vi går veien fra et praktisk eksempel til et teoretisk uttrykk.

Gjennom aktivitetene kan vi analysere om vi for eks behandler utforsking og problemløsing, kan vi godtgjøre at vi gjennom aktiviteten har modellert matematikk, kan aktiviteten øve opp representasjon og kommunikasjon..osv. Vi kommer til å arbeide med konkrete læringsaktiviteter innen brøk, geometri, sannsynlighetsregning, praktisk regning på miljøkostnader og funksjonslæra.

Verkstedholder bruker sitt eget læringsmateriale. De fleste aktivitetene har du derfor antagelig ikke sett før og du vil forhåpentlig bli overrasket hva de fører til av samtale og refleksjon.

Verkstedet passer for alle fordi vi ser på muligheter innenfor Fagfornyingen. Hver og en må så tilpasse til sitt nivå.

Onsdag 1. desember kl. 09.00-10.20

Rom: Nils Arne 

 

Hugo ChristensenHugo Christensen har arbeidet 38 år i norsk skole, de siste fem i videregående ved Rjukan videregående skole, ellers ungdomstrinn og en variert bakgrunn; industriarbeider, håndverker, inspisient ved teater, sosialarbeider og lærer. Han har vært tilsatt ved både Matematikksenteret, Naturfagsenteret og IKT-senteret, også som kursholder. 
hc7646@gmail.com