Verksted 8

Verktøy for å beherske utforsking og problemløsing i praksis

I LK20, læreplan i matematikk, innleder ordet «utforske» hele 12 av 32 kompetansemålbeskrivelser for ungdomstrinnet. For 1P finner vi aktiviteten «utforske» nevnt i en tredel av kompetansemålene. Dette indikerer at arbeidet med kjerneelementet utforsking & problemløsing er sentralt for å gi elevene en helhetlig matematisk kompetanse, og at elevenes må få anledning til å praktisere systematisk bruk av ulike strategier og framgangsmåter i jakten på en eller flere mulige løsninger.

Dette er utvilsomt en «krevende sport» for både lærer og elev, men etter dette verkstedet tror vi du kan få en rikere utstyrt verktøykasse for å mestre dette kunststykket i klasserommet.

På verkstedet prøver vi ut og reflekterer rundt ulike praktiske aktiviteter, der vi sammen øver på og diskuterer lærerens rolle i slike undervisningssituasjoner: Hvordan engasjere og motivere elevene til å tenke selv? Hvilke verktøy trenger vi for å beherske utforsking og problemløsing i klasserommet? Hvordan trene elevene i systematisk bruk av sentrale problemløsingsstrategier?
Vi har bl.a. hentet inspirasjon fra Learning to think Mathematically (Schoenfeld, 1992) Principles of Actions (NCTM, 2014) og The 5 Practies in Practice (Smith og Sherin, 2019).

Vi vil bruke åpne oppgaver, oppgaver med lav inngangstreskel og stor takhøyde og problemløsingsoppgaver fra skriftlig eksamen i matematikk for 10. trinn og 1P som basis for vår treningsleir.

Målgruppe: U og V

Tirsdag 30. november kl. 13.00-14.20

Rom: Messanin 2

Svend Eidsten

Svend Eidsten jobber som digital redaktør i matematikk for Cappelen Damm. Han er utdannet lærerspesiallist fra NTNU, har master i matematikkdidaktikk og sitter i sentralstyret i LAMIS. Svend er spesielt opptatt av faktorer som skaper motivasjon og engasjement i undervisningen, og hvordan undring og utforskning kan bidra til begrepsforståelse og læring.

Kari-Anne%20Bj%C3%B8rn%C3%B8%20Karlsen.jpg

Kari-Anne Bjørnø Rummelhoff er lærer ved Gressvik Ungdomsskole i Fredrikstad. Hun er utdannet både dataingeniør, allmennlærer, og er ferdig utdannet lærerspesialist i matematikk ved UiA. Her gjennomfører hun også en master i matematikkdidaktikk våren 2022.  Kari-Anne er spesielt opptatt av elevenes digitale kompetanse. Hun jobber mye med utforskende aktiviteter for å styrke elevenes forståelse for faget. Kari-Anne er leder av LAMIS Østfold og er medlem i sentralstyret i LAMIS.

Marianne Maugesten

Marianne Maugesten er dosent i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Østfold. Underviser på femårig lærerutdanning og har lang erfaring med etter- og videreutdanning av lærere. Sitter i sentralstyret i LAMIS og er leder av juryen for UngeAbel.