Verksted 28

Verksted: MatteList-aktiviteter – mulighet for å tenke, argumentere og forstå

Utforsking og problemløsing er kjerneelementer i den nye læreplanen i matematikk. I dette verkstedet skal vi arbeide med noen MatteList-aktiviteter, og undersøke hvilke muligheter for utforsking og problemløsing som finnes.

Hvordan kan aktivitetene videreutvikles slik at alle elever i en klasse kan finne noe å strekke seg etter?

Hvordan kan arbeid med MatteList-aktiviteter planlegges slik at matematikken kommer i fokus og arbeidet med aktiviteten bidrar til elevenes læring?

For at deltakerne skal være kjent med aktivitetene før vi møtes til verksted vil deltakerne få tilsendt oppgavene i forkant av konferansen.

Onsdag 1. desember kl. 10.40-12.00

Rom: Sparebank 1 losjen

Ingunn Valbekmo

Ingunn Valbekmo er universitetslektor ved Matematikksenteret og har vært ansatt siden 2017. Hun har undervist på barnetrinnet i 20 år. Hun er opptatt av at elevene må få bruke det de vet og kan i matematikk for å finne løsninger på problemer i kjente og ukjente situasjoner og sammenhenger, læreren må legge til rette undervisning slik at alle elever får mulighet til å vise hva de kan. Ingunn har vært med i arbeidsgruppa som har utarbeidet ny læreplan i matematikk (LK20). Hun mottok Holmboeprisen i 2016 for sitt arbeid i matematikkfaget ved Byåsen Skole.

 

Anne-Gunn Svorkmo

Anne-Gunn Svorkmo har arbeidet ved Matematikksenteret siden 2004 og har jobbet med mange av senterets skoleutviklingsprosjekter rundt omkring i landet. Hun har også bidratt på overgangsprosjektet Ny-Giv. Anne-Gunn har blant annet samarbeidet med Naturfagsenteret, Kunst og Kultursenteret, Vitensentrene og Artsdatabanken om å lage flerfaglige ressurser. Hun er ansvarlig for Kengurukonkurransen i Norge – en konkurranse som har som mål å motivere elever for matematikk. Anne-Gunn har mange års erfaring fra grunnskolen på alle trinn.