Verksted 10

TVERRFAGLIGE TEMA I LK20 med utgangspunkt i  FN’S  17 bærekraftsmål

LAMIS ønsker å gjøre matematikk til et fag som oppleves som relevant, nyttig og motiverende for alle elever. Når vi spør elever hva de tenker er viktig å lære for fremtiden er svarene vi får; klima, bærekraft, teknologi, det å forstå andre, økonomi og helse. Gode tverrfaglige oppgaver er relevante for elevene, og når elever opplever lærestoffet på skolen som relevant, blir de engasjert i arbeidet, både kognitivt og følelsesmessig.

LAMIS samarbeider med lærerorganisasjoner i de andre nordiske landene, og har i den forbindelse fått muligheten til å oversette en gratis ressurs utarbeidet av Danmarks Matematiklærerforening. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Ressursen inneholder aktiviteter til elever og lærerveiledninger til alle trinn i grunnskolen. Aktivitetene er laget av medlemmer i Danmarks Matematiklærerforening og vil bli oversatt til norsk av LAMIS. Målet med ressursen er å gi elevene gode og relevante læringsopplevelser. Ressursen inneholder aktiviteter knyttet til de tverrfaglige temaene i LK20. Elevene får gjennom aktivitetene mulighet til å utforske og fordype seg i diskusjoner og praktisk arbeid. Kjerneelementene og verdier fra overordnet del er sentralt. Elevene får være aktive i problemløsing, modellering, argumentasjon og kommunikasjon.

På verkstedet vil deltakerne få prøve ut aktiviteter, og vi vil legge opp til diskusjoner om hvordan aktivitetene kan fremme kritisk tenking, etisk bevissthet, engasjement og miljøbevissthet hos elevene.

Målgruppe: småtrinn og mellomtrinn

Tirsdag 30.november kl. 14.45-16.05

Rom: Sparebank 1 losjen

 

Henrik Kirkegaard

Henrik Kirkegaard jobber på Fiskarstrand barneskule. Han har undervist i matematikk fra 1. - 10. klasse, har vært lærer i Danmark siden 1981 og i Norge siden 1992. Han har vært med i LAMIS nesten fra begynnelsen. Han sitter i sentralstyret, har vært med å arrangere flere sommerkurs, holdt utallige kurs og verksteder, vært med på å skrive matematikkdagsheftet og har hatt ansvaret for LAMIS sin digitale oppgavebank.

 

Inger-Lise Risøy

Inger-Lise Risøy jobber på Krokstad skole (1.-7. trinn) i Drammen kommune. Hun er avdelingsleder og matematikklærer. Hun var med å starte lokallaget LAMIS Nedre Buskerud i 2005 og har vært med å arrangere sommerkurs. Hun har holdt mange verksteder i regi av LAMIS og er ressursperson for matematikksenteret (NSMO).

 

Renate Jensen

Renate Jensen arbeider som rådgiver i Etat for skole i Bergen Kommune, med kvalitetsoppfølging og støtte og veiledning med fokus på matematikk og regning som hovedområder. Hun har vært leder i LAMIS fra august 2017. Hun har i fagfornyelsen vært med i gruppen som skrev kjerneelementer i matematikk og leder for læreplangruppen i matematikk.