Storverksted 5 NY

 Vi har valgt å finne ut hvordan vi kan følge to av kjerneelement i matematikk:

Utforskning og problemløsning: «Elevane skal leggje meir vekt på strategiane og framgangsmåtane enn på løysingane»

Resonnering og argumentasjon:  «Elevane skal utforme eigne resonnement både for å forstå og for å løyse problem. Argumentasjon i matematikk handlar om at elevane grunngir framgangsmåtar, resonnement og løysingar og beviser at desse er gyldige».

Vi har vært på flere kurs med Yeap Ban Har og vi har kjøpt inn ett sett med lærebøkene Maths no Problem! til skolen. Yeap Ban Har beskriver innholdet en undervisningssøkt slik:

  1. Utforske: Elevene få presentert en oppgave som de utforsker og tenker og skriver
  2. Strukturere: Lærer oppsummerer og tegner på tavla det elevene forteller
  3. Skriftliggjøre: Lærer viser to eller tre ulike strategier og elevene løser noen utvalgte oppgaver ved hjelp av disse strategiene
  4. Reflektere: Vi oppsummerer timen og snakker om hva vi har lært. Vi kan be elevene forklare det vi har lært «til en som ikke er tilstede»
  5. Praktiske øvinger: Elevene løser flere oppgaver med de strategiene vi har gått igjennom for å se mønster og generalisere.

Vi underviser på denne måten i matematikk på 3. og 4. trinn. Lærere og lærerspesialist har planlagt, gjennomført og vurdert undervisningen sammen. Dette er så utrolig spennende og vi ønsker å dele denne erfaringer med dere. Nordtvet skole har iPad 1:1, og bruk av iPad er en naturlig del av matematikkundervisningen.

  • Dere får delta aktivt i 2 – 3 ulike undervisningopplegg i addisjon/subtraksjon og multiplikasjon/divisjon. Vi viser også hvordan lærere og elever bruker ulike apper for å visualisere problemene.
  • Vi vil vise og dere får prøve ut hvordan vi tegner det elevene forklarer.
  • Vi diskuterer med dere de utfordringene denne endringen i undervisningspraksisen vår har gitt oss og deler de gledene og de erfaringene vi har gjort. 

Onsdag 1. desember kl. 09.00-10.20

Rom: San Siro 1

 

Else%20Devold.jpg

Else Devold er lærerspesialist i begynneropplæringen og hun underviser i matematikk på 1. – 4 trinn på Nordtvet skole i Oslo. Hun planlegger og underviser i matematikk sammen med matematikklærere på skole. Hun har kurs for elever som trenger ekstra oppfølging i matematikk og hun deltar aktivt i kompetanseheving av lærere om den nye læreplanen.

Hun har skrevet flere matematikkbøker og holder stadig kurs på skoler og i barnehager.  Hun har skrevet leksjonene på Norsk Nettskoles kurs om matematikkvansker og hun er ansvarlig for den faglige oppfølgingen av deltagerne på nettkurset.  Kunnskapsministeren omtalte i 2016 Else Devold som et godt eksempel på ildsjeler som gjør noe ekstra for å stimulere interessen for matematikk i samfunnet.

 

Marte%20Haugen.jpg

Marte Haugen er kontaktlærer og regnelærer for elever på 3. trinn på Nordtvet skole i Oslo. Hun planlegger og underviser i matematikk i full klasse, og har intensive kurs for elever som trenger ekstra oppfølging i matematikk. I tråd med Fagfornyelsen 2020 har Marte, i samarbeid med Else, hatt et ekstra fokus på å lage en god struktur for matematikkøkter, der det er elevenes strategier som er i fokus. Marte holder kurs for lærere på egen skole der hun modellerer ulike teknikker for å få elevene til å dele og diskutere strategier og er frilanser hos firmaet Kreasjon der hun modellerer undervisning med iPad 1:1 på ulike skoler i landet.