Verksted 13

Dybdelæring i geometri med enkel programmering

Målet er å bruke programmering som metode for å forske på egenskapene til ulike todimensjonale geometriske figurer. Vi tar utgangspunkt i kompetansemålet etter 6. trinn: «bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster.» Vi vil tilpasse verkstedet slik at det vil passe 4. -7. trinn. Vi jobber også kjerneelementene utforskning og problemløsning, abstraksjon og generalisering. 

Vi starter med en diskusjon etter IGP-metoden om geometriundervisning i skolen. Hvilke erfaringer har deltakerne om elevers forståelse av egenskapene til ulike geometriske figurer?

Dele deltakerne i par, den ene skal være en blyant og den andre skal instruere blyanten til å tegne en likesidet trekant. Hvilke erfaringer gjør de seg? Vi er ute etter et felles og presist språk.

Introdusere Scratch og noen grunnleggende kommandoer ved å tegne et rektangel i fellesskap.

Deltakerne gjøre den samme oppgaven som de startet med, tegne en likesidet trekant, på egenhånd/i par. Vi er ute etter at deltakerne skal erfare at når man skal tegne en geometrisk figur må man ta hensyn til vinkelgraden og tegneretningen. Dele erfaringer i fellesskap.

Jobbe med flere regulære mangekanter for å ta i bruk begreper som løkker, variabler og flere egenskaper som vinkelstørrelser, antall vinkler/kanter.

Hvilken oppgave ville du gitt dine elever? Reflektere over erfaringer fra verkstedet og hvordan de kan ta det med seg tilbake til skolehverdagen. Målet vårt er at lærerne skal bli/være trygge på å la elevene utforske mer programmering, og å ta i bruk andre og nye metoder for å oppnå en god og kanskje dypere forståelse i geometri hos elevene.

  • Verkstedet er ment for lærere som har lite eller ingen erfaring med programmering. Må ha med pc/nettbrett med internettilgang, vi kommer til å jobbe med Scratch.
  • Verkstedet vil passe for lærere fra 4. trinn til 7. trinn.

Tirsdag 30. november kl. 14.45-16.05

Rom: Ringnes losjen

Hege Tømmerstigen

Hege Tømmerstigen:
Jobber som pedagogisk veileder med matematisk kompetanse ved Pedagogisk senter i Ullensaker kommune. Er utdannet allmennlærer med fordypning bla.a. i matematikkdidaktikk, matematikkvansker og regning som grunnleggende ferdighet. Har jobbet som lærer i mange år og har erfaring fra trinnene 2. - 10. Har også jobbet som regneveileder i 5 år.

Anja Olsen
Anja Olsen:
Jobber som pedagogisk veileder med matematisk kompetanse ved pedagogisk senter i Ullensaker kommune. Går master i lærerspesialist i matematikk 1-7 ved NTNU. Har årsenhet i matematikk, engelsk og PPU, og har jobbet som kontaktlærer og faglærer på trinnene 5-7.