Verksted 31

Dynamisk geometri - et godt grunnlag for resonnering

I verkstedet ser vi på hvordan enkle aktiviteter kan gi elevene mulighet til å utforske matematiske sammenhenger og samtidig bli bedre til å bruke GeoGebra. Vi viser hvordan dynamiske kongruensavbildninger kan gi et godt utgangspunkt for resonnering og matematiske samtaler. Alle aktivitetene starter med blanke ark og det blir tid til å teste dem underveis.

Hvis du vil gjøre deg litt kjent med GeoGebra på forhånd, kan du se på Lær GeoGebra-oppleggene vi har laget sammen med Kikora (Matematikksenteret.no/GeoGebra)

Deltakerne må ha med egen PC med GeoGebra og tilgang til internett.

Målgruppe: M

Onsdag 1. desember kl. 10.40-12.00

Rom: Ringnes losjen

Lene G. LeerSusanne StengrundetLene Grøterud Leer og Susanne Stengrundet

Begge verkstedholderne er universitetslektorer ved Matematikksenteret. De har lang erfaring med GeoGebra og har utviklet mange av undervisningsoppleggene som finnes på matematikksenteret.no. I disse oppleggene brukes GeoGebra til å finne matematiske sammenhenger, og dermed legges det til rette for dybdelæring. Siden 2018 har de samarbeidet med Kikora for å utvikle undervisningsopplegg i GeoGebra.