Verksted 18

Hvilken betydning har de nye læreplanene for vår undervisningspraksis i matematikk?
 

Hva er egentlig nytt i de nye læreplanene? Og - hvordan kan vi ta det nye med oss inn i klasserommet?

Det handler om dybdelæring og om at elevene skal se og forstå sammenhenger. Det handler også om utforsking, problemløsning og metoder for å løse problemer. Og så handler det om å legge mer vekt på strategiene og fremgangsmåtene enn på løsningene.

I dette verkstedet skal vi se litt på måter vi kan arbeide på for å prøve å få til dette.

Opplegg og eksempler vil være knyttet til ulike matematikkfag i videregående skole.

Tirsdag 30. november kl. 14.45-16.05

Rom: Messanin 2
 

Anne SelandAnne Seland har master i matematikkdidaktikk og underviser i matematikk ved Flekkefjord videregående skole. I tillegg er hun engasjert av Universitetet i Bergen der hun underviser og veileder lærere som tar videreutdanning i matematikk og i algoritmisk tenking og programmering i matematikkfaget. Anne leder også nemnda som lager eksamen i 1P, 1T, 2P og 2P-Y.

I 2020 vant hun Holmboeprisen for sitt engasjement og sin evne til å løfte og stimulere elvene sine.