Verksted 3

Matematisk samtale – kjerneelementenes minste felles multiplum

Kjerneelementene i den nye planen i matematikk beskriver sentrale matematiske prosesser. En betingelse for dybdelæring er at elevene i læringsarbeidet møter ulike oppgavetyper og aktiviteter som støtter disse matematiske prosessene. Et felles punkt for prosessene er at elevene får samarbeide og kommunisere, der de får beskrive løsninger og metoder, begrunne, argumentere og forklare – i par, i små grupper og i hel klasse. Verkstedet vil være rettet mot gode matematiske samtaler innenfor ulike oppgavetyper med elever på barnetrinnet.

Tirsdag 30. november kl. 13.00-14.20

Rom: Brassesparket

Mona Røsseland

Mona Røsseland; Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Høgskulen på Vestlandet, avd. Bergen, lærerutdanningen. Mona har bakgrunn som lærer i grunnskolen, lærebokforfatter (Multi) og veileder og kursholder i matematikkundervisning. Hun har en doktorgrad i matematikkundervisning fra Universitetet i Agder. Hennes forskning er blant annet knyttet til elevers oppfattelse av egen matematikklæring og læreres profesjonelle utvikling innen matematikkundervisning.