Sammen om oppdraget 2022 - nettverkssamling om matematikkvansker

Logo Sammen om oppdraget
"Sammen om oppdraget" er en årlig nettverkssamling for fagmiljøer som arbeider med matematikkvansker. Tema i 2022 er Landskapet mellom læreplan, læringsutbytte og diagnose.

Nettverkssamlingen "Sammen om oppdraget" er et årlig tiltak for å bygge opp et sterkt kompetansemiljø knyttet til matematikkvansker i Norge. Her samarbeider flere fagmiljø med problemstillinger på dette området, og målet er å utnytte og utvikle kompetansen som finnes i de ulike miljøene.

Målgruppe for nettverkssamlingen er: PPT, utviklingsansvarlig kommune/fylkeskommune, Statped, universiteter og høyskoler.

Sted: Radisson Oslo Airport Hotel West
Dato: 25. og 26. oktober, 2022

Meld deg på

Påmeldingsfrist 9. oktober, nettverkssamlingen er gratis. 
Det er bindende påmelding. De som ikke møter blir fakturert for faktiske utgifter. 

Program 

Tirsdag 25. oktober 
10.00 - 10.15 Åpning
Sindre Lysø, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
10.15 - 12.00 PP-rådgiveren som inkluderingsagent. Realisering av en systemrettet sakkyndighetspraksis.
Joachim Kolnes, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret
Foredrag og gruppediskusjoner. 
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 14.00 Hva sier forskning om læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk? 
Anita Movik Simensen, UiT Norges arktiske universitet
14.00 - 14.15 Pause
14.15 - 15.30
Paralleller

1A: Diskusjon av artikkel
Anita Movik Simensen, UiT Norges arktiske universitet
–––––––––––––––––––––––––––
1B: Drøfte en case
Astrid Seljeflot, spesialist i ped. psyk. rådgiving, Bergen kommune 
Linda Johansen, PP-rådgiver, Senja kommune 

–––––––––––––––––––––––––––
1C: Synligjøre elevenes tenking
Svein A. Heggem, lærer og ressursperson ved Matematikksenteret

15.45 - 16.30 Tilrettelegging av god matematikkundervisning for alle elever - et samarbeid mellom skole, PPT og Statped
Gitte Drage, rådgiver i PPT Kristiansand
Toril Sæstad, rektor ved Karl Johans Minne skole
Oda Eskeland Berge, kontaktlærer ved Karl Johans Minne skole
19.00 Middag

 

Onsdag 26. oktober 
08.30 - 09.45
Paralleller
2A: TIM (Teater i matematikk) 
Mona Røsseland, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2B: Knute på tråden 
Olaug Lona Svingen, universitetslektor ved Matematikksenteret
Ingunn Valbekmo, universitetslektor ved Matematikksenteret

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2C: Algoritmisk tenking og programmering for alle
Matematikksenteret
09.45 - 10.00 Pause
10.00 - 11.15
Paralleller
3A: TIM (Teater i matematikk) 
Mona Røsseland, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3B: Knute på tråden 
Olaug Lona Svingen, universitetslektor ved Matematikksenteret
Ingunn Valbekmo, universitetslektor ved Matematikksenteret

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3C: Algoritmisk tenking og programmering for alle
Matematikksenteret
11.15 - 11.30 Pause
11.30 - 12.00 Diagnoser og dilemmaer
Tone Dalvang, seniorrådgiver i Statped, avdeling sammensatte lærevansker, avd. Sørøst
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 13.30 Summativ skriftlig vurdering i matematikk med fokus på lavtpresterende elever
Linda G. Opheim, førsteamanuensis, Universitetet i Agder
13.30 - 14.45 How can we prepare our teachers to provide equal access for all learners to quality mathematics education?
Edda Oskarsdottir, førsteamanuensis ved University of Iceland, School of Education 
14.45 - 15.00 Avslutning