Diagnoser og dilemmaer

Tone Dalvang

Innlegget er basert på de valg Statpeds nettverk på matematikkvansker har gjort i arbeidet med å avklare begreper og diagnoser knyttet til matematikkvansker.

I begynnelsen av 2020 leverte Statped en rapport på bestilling fra Utdanningsdirektoratet om matematikkvansker og utredning av dyskalkuli. I rapporten står det en rekke forslag til hvordan arbeidet med matematikkvansker kan forsterkes i opplæringssystemet. Det innebærer også forslag til hvordan opplæring og helse kan samarbeide om kartlegging og utredning.

Politisk har det ikke skjedd så store endringer siden rapporten ble levert.

I innlegget vil jeg presentere dilemmaer som opplæringssystemet i Norge står i når det gjelder diagnoser. Og jeg vil legge frem de valg Statpeds nettverk har tatt når det gjelder beskrivelser av matematikkvansker, begrepsbruk og diagnoser.