TIM (Teater i matematikk)

Mona Røsseland·

Verkstedet er basert på erfaringer fra et forskningsprosjekt; Teater i Matematikk (TIM), der målet var å utforske hvordan drama og bruk av roller kan være med å endre elevers opplevelse av matematikk. TIM-metodologi, har søkelys på en matematikkundervisning som fremmer samarbeid, er kreativ og skaper et ufarlig matematikkmiljø gjennom bruk av teatrets arbeidsformer.

En del av TIM-prosjektet har oppmerksomhet på endring av samtalemønsteret i klasserommene ved bruk av rollekategorier. Aktuelle rollekategorier er: demokratisk leder (som har vilje til å lytte til ulike synspunkt, men til slutt bestemme), skeptikeren (som ikke tar noe for gitt og stiller spørsmål ved antatte sannheter), nysgjerrigperen (som spør helt til hun forstår), megleren (som forsøker å dempe konflikter og ønsker å se det positive ved ulike forlag til løsning).

Gjennom bruk av drama får elever og lærere prøvd nye roller og trening i å ta ulike rollekategorier. Målet er å anvende rollekategoriene i matematikkundervisninga slik at elevene får større ansvar for å spørre og evaluere, mens læreren får et ansvar for å skape gode dialoger i stedet for å stille alle spørsmål og evaluere alle innspill.